Zwroty i Reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

Dokładam wszelkich starań, aby moje dekoracje spełniły Wasze oczekiwania. Wierzę, że będziecie z nich zadowoleni. Jeżeli jednak zakup nie spełnia do końca Twoich oczekiwań, to masz prawo do zwrotu produktu przed upływem 14 dni od wejścia w posiadanie produktu przez Ciebie bądź wskazaną osobę trzecią. Nie musisz podawać przyczyny zwrotu, jednak będę wdzięczna za taką informację, gdyż pomoże mi ona ulepszyć moją ofertę i rozwijać się w dobrym kierunku.

Pamiętaj jednak o tym, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, może to być pismo wysłane pocztą na adres dekosznurki Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek lub e-mail adresowany do kontakt@dekosznurki.pl.

Możesz skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotów produktów znajdziesz w §11 Regulaminu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracam wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionych produktów do wysokości najtańszego oferowanego przeze mnie sposobu doręczenia, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów z powrotem.

Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzilłeś/aś się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odeślij mi produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś/aś mnie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Przesyłkę nadajesz na swój koszt na adres: dekosznurki Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek.

Nie wysyłaj paczki za pobraniem, nie odbieram takich przesyłek.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Reklamacje

Stale kontroluję jakość tworzonych przeze mnie produktów, a przed wysyłką sprawdzamy czy są kompletne i pozbawione wad. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.

Zastrzegam sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego czy też niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją, a także w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś mnie o tym poinformować, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Możesz kontaktować się ze mną zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. W oświadczeniu należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji możesz wykorzystać formularz reklamacyjny dostępny poniżej.

Reklamacje są przeze mnie rozpatrywane maksymalnie w ciągu 14 dniu od dnia doręczenia nam reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnię roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.

Składając reklamację odeślij produkty na adres: dekosznurki Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek, do przesyłki dołącz formularz reklamacyjny.

Nie wysyłaj paczki za pobraniem, nie odbieram takich przesyłek.

Szczegółowe zasady dotyczące reklamacji produktów znajdziesz w §12 Regulaminu.

Shopping Cart
Scroll to Top